featured

Denta Seal: alam ko kung paano pagagandahin ang ngipin!

Naiinis na ako sa mga bulok na ngipin! Ipapaayos mo ang isa, ngunit may isa na namang masisira. Ito rin ang problema ng asawa ko at mga anak. Karamihan sa ating bansa ay kulang na ng kalahati ang mga ngipin sa edad 30. Isa itong pambansang problema.

Nagtanong ako sa dentista kung bakit nangyayari ito. Nagkibit-balikat lang siya. Maraming dahilan, sabi niya, piliin mo ang gusto mo.

Hindi ko alam sa inyo, pero parang may propesyonal na sabwatan ang mga dentista. Maaaring alam na ng mga doktor ang sanhi ng problema at kung paano ito lulunasan, pero nananahimik lang sila. Mas malaki ang kanilang kita kung gagamutin ang mga tao kaysa magbigay ng lunas.

Bakit hindi? Nagbabayad nang malaki ang mga tao para sa pangangalaga ng ngipin. Isa itong kumikitang negosyo.

Kapag nakakakita ako ng Filipino na may maganda at maputing ngipin, una kong naiisip na dentista siya o mula siya sa pamilya ng mga dentista.

May kapitbahay kami na pamilya ng mga dentista. Naiirita kami kapag ngumingiti sila at nakikita namin ang perpekto nilang ngipin. Minsan, hindi ko na natiis at tinanong ko ang isa sa kanila kung paano nila napapaganda nang ganoon ang kanilang ngipin. Sa kaniya ba talaga iyon?

Umuwi siya at bumalik na may dalang kahon. Binasa niya ang nakasulat dito. Denta Seal. Ipinaliwanag ng kapitbahay na isa itong espesyal na tutpeyst. Hindi lamang nito nililinis ang ngipin, kundi nilulunasan din ito. Hindi ito mahal at ang ganda ng resulta.

Nakarinig ka na ba nito? Ako, hindi pa kaya hindi ako naniwala noong una. Pero wala akong sinabing kahit ano at nagtanong lang ako tungkol sa mabisang remedyo na ito.

Nalaman ko na siya at ang kaniyang pamilya ay may problema din noon sa ngipin. Nakaranas din ng pagkabulok noon ang mga bata. Ang kapitbahay ko, ang ngipin niya noon ay kulay abo at manilaw-nilaw, at mayroon itong mga sira at plake. Tulad din ng sa akin – parehong-pareho.

Denta Seal ang naging lunas sa problema nila sa ngipin sa loob lang ng ilang linggo. Nang walang sakit at mahal na pagbisita sa dentista.

Totoo nga na mahimala ito! Kung talagang mabisa ang tutpeyst na ito, bakit hindi ko ito naririnig dati?

Naging interesado ako kung paano ito naging mabisa. Nalaman ko na nagtataglay ito ng espesyal na sangkap. Kapag ginamit ito, naaayos ang sira ng ngipin kung mayroon man. Kapag ginamit mo ito nang mas matagal, nagiging mas malusog at matibay ang ngipin mo. Lahat ay lohikal, simple, at madaling maunawaan.

Sinubukan ko ito, dahil wala rin namang mawawala. Nagsipilyo kami tulad ng dati, sa umaga at sa gabi, sa loob ng 2-3 minuto. Tinuruan ko ang mga anak ko na gawin ito pagkatapos kumain. Wala akong panahong linisin ang ngipin ko sa hapon. Ngunit dahil sa produktong ito, pumuti at kuminis ang ngipin ko sa loob lang ng isang linggo, at nawala ang mga depositong dumi.

Hindi ko napansin noong una, ngunit naramdaman kong hindi na sumasakit ang ngipin ko. Naaalala ko noon na may mga sira ito. Bigla na lang itong nawala. Dagdag pa, nakakakain at nakakainom na rin ako ng mga mainit at malamig na pagkain at inumin nang hindi sumasakit ang ngipin!

 

Nagduda ang asawa ko noong una sa medisinal na tutpeyst na ito, ngunit sinubukan niya. Sa loob ng maraming taon, problema na niya ang pamumuo ng mga deposito sa ngipin na naging sanhi ng pamamaga at pagdurugo ng kaniyang gilagid.

Sa loob lang ng 7 araw na paglilinis ng ngipin, nawala na ang mga duming namuo sa ngipin!

Sa loob ng dalawang linggo, naglaho na ang mga sirang dulot ng pagkabulok ng ngipin. Regular na sinusuri ngasawa ko ang kaniyang ngipin, dalawang beses sa isang araw. Akala niya, optikal na ilusyon lang ito. Ngunit hindi na nabulok at nasira ang kaniyang ngipin.

Ang mahalaga, naglaho rin ang sira sa ngipin ng mga anak namin sa loob lang ng dalawang linggo. Bigla na lang itong nawala. Parang hindi ito mga butas, kundi piraso ng pagkaing natanggal. Pakiramdam ko ay napakahusay kong ina. Hindi na kailangan pa ng mga anak ko na maranasan ang sakit at takot na kaakibat ng pagbisita sa dentista.

Denta Seal ang nagpagaling sa ngipin ko. Isang taon na simula nang gamitin namin ito. Sa panahong ito, isang beses ko lang binisita ang dentista para ipakita ang magandang resulta. Nagulat ang doktor nang makita ang malusog naming ngipin. Tinanong niya kami kung paano namin ito nagawa. Sumama ang loob niya nang malaman ang sagot. Baka naisip niyang mawawalan na siya ng kliyente. Kaya pala!

Sinabihan ko ang ilang kamag-anak na bumili ng tutpeyst na ito. Sinabihan ko rin ang mga kasama ko sa trabaho, mga kaibigan, at kakilala. Ginagamit na nila ito ngayon at masayang-masaya sila. Kung may mga problema ka sa ngipin, subukan mo ang Denta Seal.

Hindi ka magsisisi!

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.

18 + four =